Wat is Reiki
Cursus 1e graad
Cursus 2e graad
Waar kunt u ons vinden?
Cursusdata
Opleiding tot Master
Boeken van Arie Luijerink
   
Arie over Reiki
De Crisislijn
Reiki Stichting Nederland

TERUG naar INDEX

 

Wat doen we in en vanuit het Reikicentrum ® ?


Cursussen voor de eerste en de tweede graad worden door het gehele land verzorgd door Arie Luijerink en een lijst van data is bij het Centrum verkrijg
baar.
Vanuit het landelijk werkende Reiki Centrum wordt vanaf de oprichting in 1989 door een aantal vrijwilligers samengewerkt met Reiki Master Arie Luijerink om door heel Nederland de oorspronkelijke Reiki cursussen voor de eerste en tweede graad te verzorgen en informatie te verstrekken. Er is inmiddels een over bijna alle provincies verspreid netwerk van erkende Reiki behandelaars en een vrijwilligershulpdienst (de Crisislijn) ten behoeve van eigen cursi
sten.

De tweede graads
cursus wordt meestal individueel in het Centrum gegeven, maar kan ook in het land in groepjes gedaan w
orden.

De beroepsopleiding tot Reiki Master vindt grotendeels plaats in het Centrum in
Leersum.

Regelmatig  zijn er open avonden voor cursisten met de eerste graad (elke eerste woensdag van de maand) en opfrisavonden voor cursisten met de tweede graad (bel  voor data). Meld  even als je wilt komen, want het kan vol zijn.
Kosten 5,- euro per avond.

Arie Luijerink heeft vier boekjes geschreven.  Titels "Reiki Groeiboekje", "Reiki de tweede graad", "Reiki, de weg naar Masterschap" en "Reiki Verhalen.  De boeken zijn uitgegeven door
Ankh-Hermes.

Voorlichting over Reiki en alles wat ermee samenhangt kunt u krijgen, zowel schriftelijk via folders als direct door de telefoon. Arie geeft op verzoek oo
k
lezingen.


 UITGAN
GSPUNTEN VAN HET
REIKICENTRUM®:

We zijn opgeleid in het Usui systeem van natuurlijk genezen; de oorspronkelijke vorm waarin Reiki aan de wereld is gegeven. Als Reiki beoefenaars kiezen we ervoor om deze methode onveranderd door te geven. Zeker de laatste vijf jaar is er een explosieve groei te zien van allerlei varianten, die allemaal Reiki genoemd worden, of zelfs het Usui systeem van natuurlijk genezen, maar die dat door de veranderingen niet meer zijn. En hoewel die veranderingen en 'verbeteringen' in de praktijk gewoon nooit blijken te werken, is het ook op een ander niveau een verarming. We ervaren Reiki als een wonder, als een middel tot heling dat hetgeen we zelf doen en zijn overstijgt en al onze pogingen om te verklaren of te beheersen weerstaat. Het is een wonder, en het Usui systeem bestaat om dat wonder te waarborgen. Dit systeem geeft ons de voorwaarden en vorm aan om Reiki zo zuiver mogelijk door te geven, om het te beschermen tegen persoonlijke invullingen en veranderingen van een perfecte methode. Te vaak leidt de menselijke wil en behoefte aan controle tot aantasting van de perfectie die er van nature is. Daarom kiezen we ervoor om ons volledig aan het Usui systeem van natuurlijk genezen te houden.Op die wijze geven we onze studenten een optimale kans om hun eigen ontwikkeling in te gaan met Reiki; een weg die beslist niet altijd de eenvoudigste is, maar wel de meest zuivere. Uiteraard geeft elke Reiki Master ook een eigen karakter aan cursussen en begeleiding.  Wij kiezen voor een benadering die ons inziens onze studenten de meeste kans biedt om echt in contact te komen met de essentie van Reiki. Daarnaast proberen we de weg naar zelfstandigheid te wijzen in het werken ermee. Het Usui systeem leidt immers niet tot afdwingen en controle, maar naar overgave en vrijheid. Wij proberen daarbij te steunen.

 

De naam Reiki Centrum is sinds de oprichting geregistreerd als handelsnaam van de v.o.f. Reiki Centrum.
Helaas zijn er zo nu en dan lieden die de goede bekendheid van die naam willen gebruiken zonder een relatie met het Reiki Centrum (of met Reiki)te hebben.
 Het is dus niet verkeerd om wakker te blijven.
REIKICENTRUM®

Arie Luijerink
Rijksstraatweg 120
3956 CT Leersum
Telef
oon: 06-10400130

e-mail:
info@reikicentrum.com

Meer informatie over hoe je ons kan b
e
reiken. klik hier

Terug index