bullet Wat is Reiki
bullet Cursus 1e graad
bullet Cursus 2e graad
bullet Het REIKICENTRUM
bullet Cursusdata
bullet Waar kunt u ons vinden
bullet Boeken van Arie Luijerink
   
bullet Arie over Reiki
bullet De Crisislijn
bullet Reiki Stichting Nederland

TERUG naar INDEX


Opleiding tot Reiki Master

Er zijn mensen die na verloop van tijd gaan voelen dat hun verbondenheid met Reiki zo sterk is dat het hun levensweg aan het worden is. Zij zullen merken dat als vanzelf steeds meer mensen een beroep op hen zullen doen voor heling. De eerste en de tweede graad van Reiki bieden ons al hetgeen nodig is om deze weg te gaan. Enkelen kunnen het verlangen gaan ervaren om nog verder te gaan en Reiki te gaan overdragen aan anderen door de methode van Dr. Usui te gaan onderwijzen en mensen in te wijden. In zo'n geval kan worden overwogen om Master te worden. Dan wordt een proces aangegaan dat om toewijding vraagt en om een overtuigde inzet, zowel op het materiele vlak als op alle andere niveaus. 

De opleiding tot Reiki Master bestaat deels uit het verder ontwikkelen van je positieve eigenschappen, uit het verwerken en loslaten van hetgeen je ontwikkeling en persoonlijke groei soms al lang in de weg gezeten heeft, en het steeds meer bij je kracht komen. Naast dat pad van persoonlijke rijping, is er de praktijk van het Reiki onderwijs. Je loopt met veel cursussen mee, gaat daarvan ook delen voor je rekening nemen, en ontvangt steeds weer feedback over je rol in het groepsproces. De opleiding die door het REIKICENTRUM wordt verzorgd leidt tot erkenning door de Reiki Stichting Nederland.

Meer over de opleiding is te lezen in het boekje: "Reiki, de weg naar Masterschap".