De Usui-penning.

De termen Reiki en Reiki Master zijn niet wettelijk beschermd. In de praktijk heeft dat als gevolg dat soms totaal verschillende aktiviteiten worden aangeboden onder de noemer Reiki. Voor mensen die op zoek zijn naar een gewone Reiki cursus of Reiki behandeling geeft dat soms de nodige verwarring. De vraag is waaraan een geïnteresseerde kan zien of hetgeen aangeboden wordt werkelijk Reiki is.

Het gebruik van de Usui-penning geeft wat dat betreft zekerheid.
De Usui-penning is de afbeelding van een tekst in Japanse karakters waarvan de letterlijke vertaling is: “Trouw aan de Bron van Reiki”. Dragers ervan voldoen aan de criteira van het oorspronkelijke Usui systeem van natuurlijk genezen.

Korte geschiedenis van de penning in Nederland:
In het jaar 2000 verwierf Arie Luijerink de Usui-Hon, de oorspronkelijke stenen stempel van de getoonde afbeelding. Een half jaar later vond in Nederland de eerste uitreiking aan een groep plaats. Op 7 en 8 juli 2001 werd hij tijdens de landelijke vrijwilligersdagen uitgereikt aan een groep medewerkers van het Reiki Centrum. Velen van hen gaven op dat moment reeds vanaf de oprichting in 1990 belangeloos hun tijd aan de crisislijn, een Reiki-hulpdienst ten behoeve van mensen in nood. Als gevolg van het feit dat bij die gelegenheid de Usui-stempel werd uitgereikt in de vorm van een penning is de term Usui-penning in zwang geraakt.

Sedertdien is, -om misbruik te voorkomen,- de Usui-penning wettelijk geregistreerd als kwaliteits-keurmerk. Het beheer ervan is overgedragen aan de Reiki Stichting Nederland. De stichting gebruikt de afbeelding ook als haar logo en voor haar certificaten.

De Usui- penning kan worden toegekend aan Reiki Masters en Reiki beoefenaars die blijk hebben gegeven te zijn opgeleid en te werken volgens het oorspronkelijke Usui systeem van natuurlijk genezen.

Reiki Masters en beoefenaars die vermeld worden op de site van de Reiki Stichting Nederland voldoen aan de criteria voor toekenning van de Usui-penning, en mogen deze afbeelding voeren als logo. Dat recht van gebruik geldt telkens voor de duur van één jaar. Indien men niet meer voldoet aan de criteria voor leven en werken waar het keurmerk voor staat, verliest men het recht dit te voeren.

De Usui-penning en het recht er gebruik van te maken kunnen niet worden gekocht.