Om de kwaliteit van de uitoefening van- en het onderwijs in Reiki in Nederland te bevorderen heeft een aantal Masters, samen met een groep erkende Reiki behandelaars op 31 januari 2003 de Reiki Stichting Nederland opgericht. Bij de start kende de R.S.N. 49 aangeslotenen.

Waar deze organisatie voor staat kan gelezen worden in het hieronder staande relevante deel van de statuten en huishoudelijk reglement:

De stichting draagt de naam: "Reiki Stichting Nederland"
De stichting heeft tot doel:
1. a. het bevorderen van het onderwijs in- en de beoefening van het oorspronkelijke Usui systeem van natuurlijk genezen, zoals dit beschreven is in het boek ‘Reiki, de weg naar Masterschap’;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het ontwikkelen en bijhouden van een kwaliteitsstandaard voor onderwijs in – en beoefening van het oorspronkelijke Usui systeem van natuurlijk genezen;
- registratie van beoefenaars en onderwijsgevenden die voldoen aan de criteria van de Reiki Stichting Nederland;
- het uitgeven van licenties voor bepaalde tijd aan deze geregistreerden;
- het optreden als beroepsorganisatie voor deze geregistreerden;
- het beheren van een kwaliteitskeurmerk; de Usui-penning,
- het organiseren van bijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling en intervisie ten behoeve van Reiki Masters en Behandelaars.
- het organiseren van bijscholingsactiviteiten ten behoeve van behandelaars en onderwijsgevenden die niet voldoen aan de criteria van de Reiki Stichting Nederland maar wel beschikken over voldoende basis voor deze bijscholingsactiviteiten;
- stimulering van voorlichting over Reiki en Reiki onderwijs in binnen en buitenland;
- het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek.
- De RSN streeft ernaar om middels opleiding en bijscholing van Masters tot een landelijk netwerk te komen met in elke provincie een goed aanbod.
- Studenten van een lid van de stichting kunnen gebruiken maken van de dienste (crisislijn, bijscholing, open avonden, etc.) van een ander lid van de stichting.
- De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

Reiki Stichting Nederland Tel 0343-461136
Secretariaat: 030-2761611
info@reikistichting.nl


Mikao Usui Dr. Hayashi Hawayo TakataNaar www.reikicentrum.com