Gedragscode.


Masters in en beoefenaars van de Usui methode van natuurlijk genezen gaan respectvol om met Reiki, hun studenten en cliŽnten, met hun collegaís en zichzelf.

Ze hebben de Usui-leefregels in redelijke mate in hun leven geÔntegreerd.

Zij respecteren de persoonlijke vrijheid van hun studenten/cliŽnten in de keuze van hun leraar of behandelaar en mijden elke schijn van dwang inzake het volgen van onderwijs of het ondergaan van behandelingen.

Zij onthouden zich van romantische of sexuele relaties met hun cliŽnten en studenten. Zij suggereren deze ook niet voor de toekomst.

Zij zijn helder in wat zij vertellen over vorm, intentie en inhoud van de Usui methode van natuurlijk genezen. Zij wijken in hun onderwijs en manier van behandelen niet af van de oorspronkelijke vorm van deze methode zoals deze geleerd is tijdens de opleiding.

Zij onthouden zich van aktiviteiten die de werking van Reiki kunnen aantasten of de goede naam van Reiki en zijn beoefenaars kunnen schaden.

Zij zijn eerlijk, hetgeen ondermeer tot uitdrukking komt in het feit dat zij hun studenten en cliŽnten kwitanties geven van door hen uitgekeerde geldbedragen.

Zij onthouden zich van plagiaat.

Zij onthouden zich van het misbruik van alcohol en drugs.

Ze werken waar mogelijk samen met beoefenaars van reguliere geneeswijzen.

Zij onthouden zich van denigrerende uitlatingen over collegaís, of over andere geneeswijzen en raden hun studenten en cliŽnten nooit aan een reguliere medische behandeling af te breken of te weigeren.

In het kader van Reiki onderwijs of behandelingen worden geen diagnoses gesteld, geen medische adviezen gegeven en geen voedingssupplementen of geneesmiddelen voorgeschreven.

Masters en beoefenaars zijn zich bewust van de grens tussen hun privťleven en de praktijkuitoefening.

Zij zijn er voor de cliŽnten en niet andersom.

Ze waken ervoor teveel over zichzelf te praten.

Dat wil niet zeggen dat men nooit iets over zichzelf vertelt, maar alleen dan wanneer het functioneel is in het kader van de behandeling.

Alle informatie met betrekking tot cliŽnten en studenten valt onder het beroepsgeheim Ook medische persoonsgegevens zijn volstrekt vertrouwelijk. Alleen cliŽnten zelf hebben inzage in hun eventuele dossier.

Behandelaars houden in de gaten of de behandeling functioneel is en behandelen niet langer dan nodig is. Bij onvoldoende resultaat verwijzen we door naar andere disciplines. Cli Žnten die veel behandelingen nodig hebben kan erop gewezen worden dat zij hun zelfredzaamheid kunnen vergroten door een cursus te gaan volgen die hen in staat stelt zichzelf te gaan behandelen.

Behandelingen worden alleen gegeven met de expliciete toestemming van de behandelde of haar/zijn vertegenwoordiger.

Masters en beoefenaars zijn beschikbaar voor eventuele nazorg en zijn daartoe telefonisch goed bereikbaar.

Geregistreerde Masters en beoefenaars melden vooraf aan de Reiki Stichting Nederland wanneer zij het voornemen hebben zich te laten inwijden in een andere Reiki-graad of een andere Reiki-vorm.

Deze Gedragscode is bindend voor Reiki Masters en beoefenaars die geregistreerd staan bij de Reiki Stichting Nederland.

In geval een der geregistreerden van de R.S.N. in gebreke blijft kent de stichting een klachtenprocedure.