Cursussen

DE VERSCHILLENDE CURSUSSEN:
- SHO DEN, DE CURSUS VOOR DE EERSTE GRAAD
- OKU DEN, DE TWEEDE GRAAD
- SHINPI DEN, DE OPLEIDING TOT MASTER


SHO DEN, DE CURSUS VOOR DE EERSTE GRAAD
Deze cursus duurt twee dagen, doorgaans van 11.00 tot ongever 17.00 uur.
Na de cursus voor de eerste graad ben je in staat om Universele Levensenergie te ontvangen en door te geven voor ondersteuning van jezelf en anderen. Ondersteuning op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau. Met het cadeau dat Reiki is in beide handen, rest je dan nog slechts het in praktijk brengen ervan. De mate waarin je ermee bezig bent, bepaalt wat het je brengt, want hoe meer je met Reiki doet, hoe meer het met jou doet. Stel je open voor het wonder van verandering en groei door deze energie regelmatig te laten stromen, zodat die stroom steeds krachtiger wordt. Probeer in ieder geval de eerste negentig dagen na de cursus elke dag een uur met Reiki bezig te zijn. Jezelf behandelen, een ander behandelen, een huisdier, het is allemaal goed. Als oude kwaaltjes de kop opsteken: behandel jezelf, en drink veel water om je lichaam te helpen afvalstoffen af te voeren. Wanneer oude emoties bij je bovenkomen; angst, boosheid, verdriet, onzekerheid of het gevoel tekort gedaan te worden, behandel dan jezelf, en schrijf die emoties van je af. Meer hierover in het ‘Reiki Groeiboekje’, (Ankertje 193). Als je je ervaring met Reiki op een andere manier wilt vergroten, een bijdrage wilt leveren aan het verspreiden ervan, of het gewoon leuk vindt, kun je in eigen huis optreden als gastvrouw/heer voor een cursus. Er zijn ook mensen die het prettig vinden om met de vergoeding die ze daarvoor ontvangen hun tweede graad te ‘verdienen’.OKU DEN, DE TWEEDE GRAAD
Deze cursus duurt één dag, doorgaans van 11.00 tot 17.00 uur.
Een aantal maanden nadien volgt er gewoontelijk een “opfrisavond”.
De letterlijke vertaling van het begrip Oku den is: ‘De binnenste tempel’. Dit begrip geeft het effect van de tweede graad weer: We komen steeds meer bij ons centrum. Inwijding in en beoefening van de tweede graad geeft verdieping en versterking van wat we hebben ervaren met de eerste graad. De ontwikkeling die bij ons is ingezet door inwijding in de eerste graad, vraagt ongeveer negentig dagen om tot een nieuw evenwicht te leiden. Pas daarna is het mogenlijk om ingewijd te worden in de tweede graad. Het is praktisch dat we met de tweede graad Reiki kunnen sturen naar een ieder die niet in staat is om voor een behandeling naar ons toe te komen. Het is prettig dat de hoeveelheid energie die we doorgeven tijdens een behandeling met de tweede graad vier maal zo groot is. Het mooiste ervan is echter dat het zo’n prachtig middel is om ‘op te ruimen’. Tijdens de cursus wordt samen gezocht naar eventuele negatieve invloeden uit ons verleden, situaties of personen in het heden waar we onze kracht aan weggeven, eigenschappen of neigingen waar we hinder van ondervinden, eventuele angsten enzovoort. En telkens leren we dan in de praktijk Reiki toe te passen om zoiets belemmerends op te lossen en los te laten. Door dit effect is de tweede graad de krachtigste manier die wij kennen om te werken aan onze individuele groei. In verband met het persoonlijke karakter ervan wordt deze cursus aan kleine groepen van maximaal 5 personen gegeven. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in Nederland en België. Wil je het individueel doen, dan kan dat ook. De cursus duurt een dag met na enige tijd een terugkomavond. Belangstellenden kunnen meer hierover lezen in het boekje ‘Reiki, de tweede graad’. (Ankertje 209).SHINPI DEN, DE OPLEIDING TOT MASTER
Met de eerste en de tweede graad hebben we alles in handen voor heling en groei van onszelf en anderen. Een Reiki Master is iemand die de keuze heeft gemaakt zijn of haar leven te wijden aan het onderwijzen van het Usui systeem van natuurlijk genezen. Wanneer je het verlangen ervaart om Master te worden, kan je aan de opleiding beginnen na geruime tijd ervaring te hebben opgedaan met de tweede graad. De opleiding tot Master kent een aantal elementen die met elkaar verweven zijn, ondermeer:
-Het opdoen van heel veel ervaring met Reiki.
-Het je eigen maken van de inhoud van de cursussen.
-Het leren werken met groepen en het eigen gedrag in een groep.
-Persoonlijke mentale en spirituele groei.
-De inwijding tot Master.
-Training in het verrichten van inwijdingen voor de eerste en de tweede graad.
De opleiding is grotendeels individueel en duurt gemiddeld 2 en minimaal 1 jaar. Wanneer je er serieus over denkt om Reiki Master te worden kun je een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. We spreken dan door wat de opleiding inhoudt, wat er van je verwacht wordt enz. Belangstellenden kunnen meer over dit onderwerp lezen in het boekje: ‘Reiki, de weg naar Masterschap’ (Ankertje 235)

* (de kosten van de opleidingen: € 150,- voor inwijding in de eerste graad, en € 600,- voor inwijding in de tweede graad, zijn onderdeel van het Usui systeem en dus bij iedere R.S.N.-erkende Master gelijk.) Uiteraard ontvangt men een kwitantie voor deze bedragen.


PRAKTIJKAVONDEN
Bijna elke maand organiseren aangesloten Masters een praktijkavond waarop we elkaar behandelen en ervaringen uitwisselen. Ook worden problemen en vragen waar men bij het beoefenen van Reiki mee geconfronteerd is besproken. Introducees zijn doorgaans welkom. Aanmelden: telefonisch, of per e-mail.

OPFRISAVONDEN VOOR MENSEN MET DE TWEEDE GRAAD
Ten behoeve van eenieder die ooit een cursus voor de tweede graad bij een geregistreerde Master heeft gevolgd, organiseren we een aantal malen per jaar een opfrisavond. We checken dan de geleerde symbolen, wisselen ervaringen uit en werken groepsgewijs met de tweede graad.